Technológia Blue Boson

Technológia Blue Boson

Technológia pre priemysel

Game Changer v priemysle, ekonomike a zdravotníctve.

Fyzikálne čistenie kvapalín na báze kvantovej fyziky, úprava vody bez použitia chemikálií, ktorá prináša dvojciferné úspory pri výrobe energie a revolúciu v procese ochrany životného prostredia, bez nutnosti investície.

Blue Boson

Naša vízia: Inovovať všetky aspekty života a inšpirovať ostatných.

Za týmto účelom spoločnosť Blue Boson implementovala výskumné laboratóriá na overenie existujúcich technológií, výstavbu výrobných liniek na zavedenie produktov novej generácie a komercializáciu technologických aplikácií. To položilo základy pre nový výskumný a vývojový prístup, ktorý bude inšpirovať nový vedecký a technologický vývoj. Blue Boson spolupracuje s rôznymi partnermi na výskume špičkovej vedy a vývoji čistých technológií. Tieto činnosti budú zahŕňať celosvetové nekomerčné projekty environmentálnej a humanitárnej pomoci.

Blue Boson

Globálna výzva

Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou majú pre našu planétu katastrofálne následky.

Energia je chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky. Palivo a energia sa spotrebúvajú pri výrobe elektriny, vykurovaní a chladení, ako aj v procesoch priemyselnej výroby.

Spôsob výroby a využívania energie má obrovský vplyv na kvalitu životného prostredia a na zdravie a bezpečnosť obyvateľstva.

Blue Boson

Globálna situácia

Blue Boson

Globálne riešenie – kvantová technológia

Patentovaná metóda našej technológie upravuje nadmolekulárnu štruktúru vody a iných kvapalných a plynných médií na troch úrovniach – fyzikálnej, chemickej a energetickej.

Spôsob zmeny vodíkových väzieb vedie k zmenám parametrov vody, ako je povrchové napätie, tekutosť, tepelná kapacita, hustota, rýchlosť vyparovania a reaktivita.

Výsledkom je, že príroda dostane šancu obnoviť rovnováhu na našej planéte.

Jedna energia

Robíme globálny rozdiel v kvalite:

Vzduch

Oheň

Voda

Zem

Jedlo

Zdravie

Vedomie

Voda je zdrojom života na našej planéte.

Začíname vodou:
najbežnejšia a zároveň najnevyspytateľnejšia látka na Zemi.
Vlastnosti vody sú jedinečné a nezodpovedajú všeobecne uznávaným fyzikálnym zákonom, a to nám vytvára príležitosť.

Technológia Blue Boson nanovo definuje pravidlá vo všetkých oblastiach nášho života.

„Skutočná revolúcia v našom komerčnom svete sa odohráva na ceste vedomej evolúcie”
– Robert Zagozdzon

Poďme sa pozrieť na našu prvú aplikáciu Blue Boson:

Podľa prelomového výskumu fyzikálnych a chemických vlastností vody
ktorý uskutočnila medzinárodná výskumná spolupráca Laury Maestro s Oxfordskou univerzitou
a kvantovými fyzikmi v Taliansku, Mexiku, Španielsku a USA,
existujú dva možné stavy tekutej vody.

“Vedci zistili, že voda má pamäť – ľudské zámery môžu zmeniť štruktúru vody. Slovo – štruktúra – je kľúčové… ”

Blue Boson

Aplikácie technológie

Technológia založená na kvantovej fyzike – sila prírody Technológia Effector® ovplyvňuje všetky oblasti života prostredníctvom aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach a domácnostiach.

Po viac ako dvadsiatich rokoch výskumu a vývoja, početných úspešných pilotných závodoch v rôznych priemyselných odvetviach, predstavujeme patentovanú prietokovú technológiu, ktorá upravuje vodu a iné kvapalné a plynné médiá na supramolekulárnej úrovni, bez použitia chemikálií.

Táto revolučná technológia poskytuje dvojciferné úspory energie pri výrobe elektriny, vykurovaní a chladení. Výsledkom je výrazné zníženie emisií CO2, iných negatívnych vplyvov na životné prostredie a nákladov na údržbu potrubí a strojov.

Game Changer. Nová stratégia v oblasti úspory energie a ochrany životného prostredia.

Technológia Blue Boson & Pico

01/04

Potreba

Radikálne riešenie súčasných environmentálnych výziev a ekologicky udržateľná budúcnosť.

02/04

Výhoda

Pico technológia - kvantová mechanika a voda - kombinácia pokročilých technológií a základného prvku pri čistení vody a výrobe energie; nový pohľad na riešenie problémov.

03/04

Riešenie

Technológia Blue Boson, úprava vody a plynov vo fyzikálnom procese, bez použitia chemikálií.

04/04

Effect

Dvojciferná úspora energie. Šetrné k životnému prostrediu, obnovujúce rovnováhu našej planéty. Nevyžaduje sa žiadna investícia.

Chránené patentom EP1941216 
Protegido por Patente: 141299091

Monitorovanie

Princíp fungovania technológie Blue Boson

Prístroj EFFECTOR® simuluje slnečné žiarenie na kvapaliny rovnako ako slnko v prírode. Voda prúdiaca v neionizovanom pásme cez EFFECTOR® je vystavená impulzom a rádiovým vlnám. Základným princípom technológie je využitie modulovanej frekvencie v kombinácii s elektromagnetickými impulzmi, ktoré spôsobujú energetické zmeny v molekulách, prípadne medzi atómovými molekulami. To spôsobuje zmeny v nadmolekulárnej štruktúre tekutiny a ovplyvňuje množstvo a priestorové usporiadanie vodíkových väzieb. Zmena počtu a štruktúry vodíkových mostov má významný vplyv na štruktúru vody. Tieto zmeny vo vode ovplyvňujú hydraulické systémy, zvyšujú ich výkon a energetickú účinnosť. V praxi nastávajú zmeny fyzikálnych vlastností ako zmeny povrchového napätia, tepelnej kapacity, bodu varu, tekutosti, výparného tepla.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár