Izolácia domu polystyrénom

Ako sme už spomenuli, polystyrén je najbežnejším tepelnoizolačným materiálom. Zvyčajne sa používa pri izolácii vonkajších dvojvrstvových stien.

Ako izolovať dom polystyrénom ? Najpopulárnejšia je ľahká mokrá metóda. V prvej fáze práce sa pripraví lepiaca malta. Jeho úlohou bude spojiť polystyrén so stenou. Dosky sú pripevnené na zvislé plochy a dodatočne vystužené montážnymi čapmi. V ďalšej fáze je výstužná sieť ponorená. Posledným krokom je nanesenie fasádnej omietky, ktorá plní dekoratívnu a ochrannú úlohu.

Fasádny izolačný systém polystyrénom (ľahká mokrá metóda) by sa mal vykonávať pri plusových teplotách. Podmienkou je aj nedostatok zrážok pri nanášaní lepidla a omietky. Problémom bude aj silné slnečné žiarenie, ktoré môže nadmerne urýchliť schnutie lepiacej malty. Izoláciu je možné zhotoviť aj suchou metódou (s výnimkou vodou riediteľných mált). V tomto prípade neexistujú žiadne výrazné atmosférické obmedzenia.

Izolácia vonkajších stien polystyrénom je pomerne jednoduchá. Problémom však môže byť veľké množstvo granulátu, ktorý odpadáva pri rezaní dosiek a z toho vyplývajúce zasypávanie prostredia stavby bielymi „guličkami“. Veľkou výhodou tohto riešenia sa ukazuje účinná tepelná izolácia. Polystyrén je tiež odolný voči vlhkosti a chráni steny pred nadmernou vlhkosťou. Svojimi technickými parametrami neumožňuje vetranie stien, preto nie je najlepším riešením pri stavbe drevodomov.

Polystyrén – výhody

Jednou z najbežnejších metód izolácie interiéru domu od vonkajších podmienok je nanesenie hrubej vrstvy polystyrénu na jeho vonkajšie steny, teda správne pripraveného expandovaného polystyrénu. Tieto vzájomne prepojené malé granuly sa používajú na vytváranie dosiek rôznych hrúbok a veľkostí s nasledujúcimi výhodami:

 • vysoká odolnosť proti vlhkosti a polystyrénová doska rýchlo schne, aj keď je mokrá;
 • dobrý koeficient tepelnej izolácie, aj keď o niečo menej akustický;
 • univerzálne použitie nielen na izoláciu stien či striech, ale aj základov a dokonca aj spomínaného betónového septiku, čím ho chráni pred zamrznutím.

Polystyrén sa tiež ľahko pokladá, najmä takzvaným ľahkým mokrým spôsobom, a jeho relatívne nízka hmotnosť nespôsobuje nebezpečné nadmerné zaťaženie stavebnej konštrukcie, najmä jej nosných prvkov.

TECHNOLÓGIA IZOLACIE STENY JE STRUČNE:

 • posúdenie rovinnosti, technického stavu a spôsobu povrchovej úpravy stien,
 • príprava podkladu (čistenie, vypĺňanie dutín, základný náter),
 • lepenie dosiek z expandovaného polystyrénu (pásovo-obvodovou metódou, nie „na placky“!) vo vrstvách s využitím posúvania dosiek v jednotlivých vrstvách voči sebe,
 • vyrovnanie roviny brúsením povrchu lepených dosiek,
 • v prípade potreby dodatočné mechanické upevnenie (plastové kolíky na polystyrén), 2 kusy na meter štvorcový,
 • natiahnutie lepidla a vloženie skrytej sklotextilnej mriežky do neho. Sieťka by mala byť ponorená s presahmi vo vzťahu k následne aplikovaným pruhom,
 • nanesenie omietkového základu,
 • nanášanie tenkovrstvovej omietky, ručne alebo striekaním.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár