Tepelné čerpadlá – aký výkon zvoliť?

Správny výber výkonu tepelného čerpadla umožňuje nielen pokryť potrebu tepla nášho domova, ale aj hospodárne využívať tento zdroj tepla v interiéri. Tepelné čerpadlo je ekologické a ekonomické riešenie pri vykurovaní domu alebo budovy. Napriek tomu nás môže vystaviť vyšším účtom za elektrinu, než by sme očakávali, pokiaľ ide o výkon.

Preto je také dôležité vybrať si zariadenie s výkonnostnými parametrami, ktoré vyhovuje našim potrebám. Nasledujúce faktory určujú veľkosť nášho tepelného čerpadla:

– potreba tepla budovy

– oblasť domu

– počet členov domácnosti

– teplotné charakteristiky oblasti

– potreba tepla budovy

PLOCHA DOMU

Plocha rodinného domu nám pomôže vypočítať celkovú potrebu tepla nášho domu. V súčasnosti stavané dvojdomy, radové domy alebo rodinné domy majú rozlohu 80 m -160 m . Preto pre našu schému výpočtu môžeme vziať plochu domu, napr . 120 m .

POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI

Tepelné čerpadlá majú vo všeobecnosti dve funkcie. Používajú sa ako zdroj tepla pre samotný objekt a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). V druhom prípade je dôležité, koľko ľudí v našom dome býva, pretože to ovplyvňuje spotrebu vody.

Na základe počtu členov domácnosti určíme výkon potrebný na ohrev vody v našom dome. Vo všeobecnosti je hodnota 250 W na osobu. Domácnosť 4 ľudí teda potrebuje cca. 1 KW na ohrev TÚV.

TEPLOTNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Týka sa to predovšetkým vzduchových tepelných čerpadiel a ich účinnosti v daných poveternostných podmienkach. Účinnosť týchto zariadení sa mení v závislosti od vonkajšej teploty a teploty vnútorného zdroja tepla.

Výrobcovia uvádzajú výkonové parametre svojich zariadení pre klimatické podmienky danej oblasti. Na energetickom štítku sú uvedené orientačné výkonové parametre zariadenia, realizované na základe teplotných analýz konkrétneho regiónu. Z energetického štítku teda možno vyčítať odhadovaný výkon zariadenia pre náš klimatický región.

VÝBER VÝKONU TEPELNÉHO ČERPADLA – PRÍKLAD VÝPOČTOV

Výkon tepelného čerpadla pre objekt vyberáme s týmito parametrami:

– plocha domu – v tomto prípade 120 m 2

– potreba tepla objektu – 40W/ m2

– 15 cm hrubá izolácia z minerálnej vlny

– zdroj tepla – vodné podlahové kúrenie s nominálnou teplotou 35 C

– počet členov domácnosti – 4 osoby

Na začiatok môžeme vypočítať vykurovací výkon ( Pg ) nášho tepelného čerpadla. Plocha domu (120 m ) sa vynásobí ukazovateľom spotreby energie (40 W/m ).

120 x 40= 4800 W= 4,8 kW.

K tomu treba prirátať potrebu vykurovacieho výkonu potrebného na ohrev teplej úžitkovej vody. V dome bývajú 4 osoby. Čiže 250 W x 4 = 1 KW tepelnej energie potrebnej na zásobovanie obyvateľov teplou úžitkovou vodou.

Pripočítaním vykurovacieho výkonu 4,8 KW + 1 KW výkonu ohrevu TÚV dostaneme 5,8 KW, čo je celkový výkon potrebný na zásobovanie nášho domu tepelnou energiou. V tomto prípade bude ideálnym riešením tepelné čerpadlo s výkonom aspoň 6 KW.

FAKTOR BIALENTITY

Pri výpočte vykurovacieho výkonu tepelného čerpadla berieme do úvahy aj takzvaný koeficient bilencie [Kb]. Tento parameter určuje, do akej miery má naše tepelné čerpadlo pokryť potrebu tepla v našom dome. Ak to má byť jeden zdroj tepla v našom dome, tak kb = 1, ako v uvedenom prípade. Keď má naše tepelné čerpadlo spolupracovať s inými zdrojmi tepla, tento koeficient sa zodpovedajúcim spôsobom zmení. Napríklad, ak má zariadenie pokryť naše tepelné potreby na 70% a bude k nemu pripojený pomocný zdroj tepla ( napr . elektrický ohrievač), v tomto prípade kb = 0,7.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár