Zoznam materiálov oprávnených na príspevok na tepelnú modernizáciu

sa používa na izoláciu priečok budov, balkónových dosiek a základov, ako súčasť izolačných systémov alebo na ochranu proti vlhkosti:

vykurovacia odovzdávacia stanica s programátorom teploty;

 1. plynový kondenzačný kotol s ovládacími, bezpečnostnými a regulačnými ventilmi, ako aj so systémom prívodu vzduchu a odvodu spalín;
 2. olejový kondenzačný kotol s ovládacími, bezpečnostnými a regulačnými ventilmi, ako aj so systémom prívodu vzduchu a odvodu spalín;
  nádrž na plyn alebo olej;
 3. kotol na tuhé palivo, ktorý spĺňa aspoň požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (legislatívny dekrét EÚ L 193 z 21.7.2015, s. 100);
  pripojenie na vykurovaciu alebo plynovú sieť;
 4. stavebné materiály zahrnuté vo vykurovacom systéme;
 5. stavebné materiály zahrnuté v inštalácii teplej vody pre domácnosť;
 6. stavebné materiály zahrnuté v elektrickom vykurovacom systéme;
 7. tepelné čerpadlo s príslušenstvom;
 8. solárny kolektor s príslušenstvom;
 9. fotovoltaický článok s príslušenstvom;
 10. okenné a dverové výrobky z dreva vrátane okien, strešných okien s montážnymi systémami, balkónových dverí, garážových brán, priehľadných neotváravých plôch;
 11. stavebné materiály tvoriace mechanický vetrací systém s rekuperáciou tepla alebo rekuperáciou tepla a chladu.

Tepelná izolácia stien a striech – oplatí sa investovať?

Mnohí investori, budúci majitelia alebo dokonca nájomcovia budov sa pýtajú, či sa takáto nákladná investícia naozaj oplatí. Odpoveď je veľmi jednoduchá a logická, vždy sa to oplatí, najmä vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady na vykurovanie, ktoré sme nútení využívať aj niekoľko mesiacov v roku. Správne vykonaná tepelná izolácia s použitím najkvalitnejších materiálov výrazne zníži účty počas vykurovacej sezóny. Nezateplená budova stráca približne 30-35 % tepla len cez steny a k tomu treba pripočítať zle izolované strechy alebo netesné okná či vonkajšie dvere. To platí nielen pre obytnú časť domu, ale aj pre ostatné vykurované hospodárske budovy na pozemku. Vzniknuté náklady sa rýchlo vrátia, hoci je potrebné vopred vykonať odborné posúdenie, najlepšie pomocou termovíznej kamery, aby sa presne ukázalo, kadiaľ uniká najviac tepla. Štúdie ukázali, že v prípade domu s plochou do 150 m2 to môže byť až 10 000 – 12 000 kWh ročne a finančné straty sa v takejto situácii počítajú v tisícoch zlotých.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár