Zoznam služieb tepelnej rehabilitácie, na ktoré sa vzťahuje príspevok na otepľovanie

 1. vykonanie energetického auditu budovy pred realizáciou projektu tepelnej modernizácie ;

 2. vykonanie termografickej analýzy budovy;
 3. príprava projektovej dokumentácie súvisiacej s tepelnou modernizáciou;
 4. vykonávanie ornitologickej a chiropterologickej expertízy;
 5. izolácia stavebných priečok, balkónových platní alebo základov;

 6. výmena vonkajších stolárskych výrobkov, napr. okien, strešných okien, balkónových dverí, vonkajších dverí, garážových brán, neotváracích priehľadných plôch;
 7. výmena prvkov existujúceho vykurovacieho systému alebo prípravy teplej úžitkovej vody alebo výstavba nového vnútorného vykurovacieho systému alebo prípravy teplej úžitkovej vody;
 8. montáž kondenzačného plynového kotla;
 9. montáž kondenzačného olejového kotla;
 10. inštalácia tepelného čerpadla;
 11. montáž slnečného kolektora;
 12. montáž mechanického vetracieho systému s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu;
 13. montáž fotovoltického zariadenia;
 14. spustenie a regulácia zdroja tepla a rozbor spalín;
 15. hydraulické vyregulovanie a vyváženie zariadení;
 16. demontáž zdroja tepla na tuhé palivo.

 

Výška odpočtu nesmie presiahnuť 53 000 PLN bez ohľadu na počet realizovaných projektov termomodernizácie v jednotlivých rokoch. Limit sa vzťahuje na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zatepľovania alebo obnovy. Ak má daňovník veľa nehnuteľností, limit pre daňovníka je kumulatívny – odpočíta si maximálne 53 000 PLN. Ak majú manželia nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve – limit je dvojnásobný a platí pre každého z manželov samostatne.

Nie je možné odpočítať tie isté výdavky v rámci viacerých rôznych úľav ani odpočítať od základu dane peniaze, ktoré daňovník dostal v rámci štátnej dotácie. Výnimkou sú prostriedky z programu Čisté ovzdušie – nerátajú sa do príjmu, preto sa dajú kombinovať s úľavou pri termomodernizácii .

Maximálna suma, ktorú je možné odpočítať od základu dane, je 53 000 PLN. Ide o limit pre daňovníka – v rámci tejto sumy môže realizovať ľubovoľný počet projektov termomodernizácie v ľubovoľnom počte objektov. To znamená, že ak manželia zateplia dom, ktorý obaja vlastnia, môže si každý z manželov odpočítať až 53 000 PLN.

Tepelná izolácia stien a strechy – je takáto investícia výhodná?

Mnohí investori, budúci majitelia či dokonca nájomníci budov si kladú otázku, či sa takáto drahá investícia naozaj vyplatí. Tu je odpoveď veľmi jednoduchá a logická, vždy výhodná, najmä s prihliadnutím na neustále sa zvyšujúce náklady na vykurovanie, ktoré sme nútení využívať aj niekoľko mesiacov v roku. Správne vykonaná tepelná izolácia, nevyhnutne s použitím tých najkvalitnejších materiálov, výrazne zníži účty počas vykurovacej sezóny. Nezateplená budova stráca cez samotné steny asi 30 – 35 percent tepla a k tomu treba pridať aj zle zateplené strechy či netesniace okná či vonkajšie dvere. To platí nielen pre obytnú časť domu, oplatí sa myslieť aj na zateplenie ostatných vykurovaných hospodárskych budov nachádzajúcich sa na pozemku. Vynaložené náklady sa veľmi rýchlo vrátia, aj keď predtým treba vykonať odbornú expertízu, najlepšie s využitím termovíznej kamery, ktorá presne ukáže, kde uniká najviac tepla. Uskutočnený výskum ukázal, že v prípade domu s rozlohou do 150 m to môže byť až 10 000 – 12 000 kWh ročne a finančné straty sa potom budú počítať v tisíckach PLN.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár